สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

นายกฯคุยพานาโซนิคพร้อมหนุนช่วงเปลี่ยนผ่านยานยนต์สันดาปเป็นอีวี

news - 2023-12-18 14:45

นายกฯคุยพานาโซนิคพร้อมหนุนช่วงเปลี่ยนผ่านยานยนต์สันดาปเป็นอีวี

นายกฯคุยพานาโซนิคพร้อมหนุนช่วงเปลี่ยนผ่านยานยนต์สันดาปเป็นอีวีในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อพิจารณาการขยายการลงทุนโรงงานแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์และระบบกักเก็บพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิต 200 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ภายในปี 2031 โดยด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและญี่ปุ่น นายกฯระบุว่าพร้อมจะสนับสนุนการลงทุนของ Panasonic เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านยานยนต์สันดาป เป็นยานยนต์อีวี ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนด้านพลังงานสะอาดด้วย

เมื่อเวลา 10.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) วันที่ 18 ธ.ค. ที่โรงแรมอิมพีเรียล โตเกียว ผู้บริหารบริษัท Panasonic holdings corporation เข้าเยี่ยมคารวะ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เพื่อหารือเพิ่มโอกาสความร่วมมือระหว่างกัน โดยบริษัท Panasonic เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์และระบบสำหรับ การผลิต และการขนส่ง โดยได้ดำเนินธุรกิจบริการและสนับสนุนในไทย ดังนี้ 1.บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัทการค้า ระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC) ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ และกิจการสำนักงานสนับสนุนการค้าและการลงทุน 2.บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด กิจการสำนักงานสนับสนุนการค้าและการลงทุน3. บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและ ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า รวมถึงให้บริการติดตั้ง ซ่อม และบริการหลังการขาย 4. บริษัท พานาโซนิค แฟคทอรี โซลูชั่นส์ อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการ ไอทีโซลูชั่นส์แบบครบวงจร ทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ เพื่อการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม

#นายกรัฐมนตรี #พานาโซนิค #อิเล็กทรอนิกส์ #ยานยนต์ #อีวี #บริษัท Panasonic