สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง

news - 2023-12-16 13:22

การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง

นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม เปิดเผยว่าได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 โดยกลุ่มกิจการร่วมค้า CNNC และตัวแทนผู้ควบคุมงานโครงการฯ ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โดยกลุ่มกิจการร่วมค้า CNNC และตัวแทนผู้ควบคุมงานโครงการฯ รายงานให้ทราบว่า ขณะนี้ได้เร่งดำเนินงานในทุกด้าน ประกอบด้วย 1. งานขุดลอกร่องน้ำเดินเรือหลัก งานขุดลอกร่องน้ำเชื่อมต่อร่องน้ำเดินเรือ และงานขุดลอกร่องน้ำเดินเรือชายฝั่ง ปริมาณทั้งสิ้น 57 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) ปัจจุบันขุดลอกแล้วเสร็จ 12.7 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 23.36%, 2. งานถมทรายพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) แล้วเมื่อวันที่ 31 ส.ค.653. งานพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานให้กับ กทท. แล้วเมื่อวันที่ 1 ต.ค.66, 4. งานพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ E0 ดำเนินการถมทรายแล้วเสร็จ 4.3 ลบ.ม. งานคงเหลือเฉพาะในส่วนของการบดอัดทราย คิดเป็นผลงาน 83.86% มั่นใจว่าจะแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการงาน และสามารถส่งมอบได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค.66, 5. งานคันล้อมพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ F1 ทิ้งหิน Toe Rock ล้อมรอบพื้นที่ ประมาณ 5 กิโลเมตร(กม.) แล้วเสร็จอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพงานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง คิดเป็นผลงาน 30.68%, 6. งานคันล้อมพื้นที่ บ่อเก็บตะกอน ผลงาน 12.08%, 7. งานคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเลพื้นที่อนาคต เพิ่งเริ่มดำเนินการในเดือน ธ.ค.66 คิดเป็นผลงาน 0.22% และงานก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นหมายเลข 4 บริเวณปากคลองบางละมุง แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.66นางมนพร กล่าวต่อว่า ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้มากกว่าแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และเมื่อสรุปงานในภาพรวมแล้ว ผลการปฏิบัติงานที่ทำได้จริงในเดือน ต.ค.-พ.ย.66 สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นกว่าแผน 0.174% โดยมีผลงานการถมทรายวันละประมาณ 80,000 ลบ.ม. หรือเดือนละ 2.4 ลบ.ม. เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าจากผลงานเดิม อย่างไรก็ตามได้กำชับกลุ่มกิจการร่วมค้า CNNC และตัวแทนผู้ควบคุมงาน เร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากเป็นโครงการสำคัญที่รัฐบาล และกระทรวงคมนาคม เร่งรัดติดตาม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ความพร้อมของท่าเรือในการรองรับความต้องการการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงเพิ่มความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนชาวต่างชาติด้านนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท. กล่าวว่า กทท. ยังคงเร่งรัดติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ โดยให้กลุ่มกิจการร่วมค้า CNNC และตัวแทนผู้ควบคุมงาน นำแผนการทำงานตามแผนปฏิบัติการในเดือนนั้นๆ มาตั้งเป็นเป้าหมาย เช่น เดือน ธ.ค.66 วางแผนงานไว้ 19.022% เพิ่มจากเป้าหมายเดือน พ.ย.ที่ตั้งเป้าไว้ 17.036% ที่ 1.986% นอกจากนี้ในส่วนของรายงานต้องแยกเนื้องานไปตามกลุ่มของงาน แล้วจึงวางแผนและใส่ผลงานในแต่ละวัน โดยต้องสรุปเป้าหมาย และผลงานที่ได้ รายงานต่อผู้ควบคุมงาน และ กทท. ทั้งรายวัน และรายสัปดาห์นายเกรียงไกร กล่าวต่อว่า กรณีที่มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนในแต่ละวัน ทางผู้รับจ้างต้องเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน และ กทท. ทราบว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการต้องประกอบด้วยการบริหารจัดการงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมติดตามงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 7 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ธ.ค.66 ถึงวันที่ 7 มิ .ย.67 ซึ่งเป็นวันส่งมอบงาน พื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 3.

#โครงการท่าเรือแหลมฉบัง #ก่อสร้างท่าเรือ #พัฒนาท่าเรือ