สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ประชุม มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน

news - 2023-12-14 15:14

ประชุม มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการโดยมี ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ ที่ปรึกษา ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ รองประธาน และกรรมการ อาทิ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข อารยา อรุณานนท์ชัย อุบล อัครพัฒน์ ทิพวิภา สุวรรณรัฐ วิลาวัลย์ ธรรมชาติ วรสุดา รัตนสุคนธ์ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมประชุมด้วย

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการโดยมี ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ ที่ปรึกษา ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ รองประธาน และกรรมการ อาทิ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข อารยา อรุณานนท์ชัย อุบล อัครพัฒน์ ทิพวิภา สุวรรณรัฐ วิลาวัลย์ ธรรมชาติ วรสุดา รัตนสุคนธ์ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมประชุมด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯที่ประชุมได้รับทราบพระมหากรุณาในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ ที่พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมพระราชนิพนธ์คำกลอน เพื่อเชิญไปจัดพิมพ์ลงบนหน้าปกสมุดฉีก ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ สำหรับมอบเป็น ส.ค.ส. อำนวยพรแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ และกรรมการมูลนิธิ ฯ","HTML":"

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการโดยมี ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ ที่ปรึกษา ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ รองประธาน และกรรมการ อาทิ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข อารยา อรุณานนท์ชัย อุบล อัครพัฒน์ ทิพวิภา สุวรรณรัฐ วิลาวัลย์ ธรรมชาติ วรสุดา รัตนสุคนธ์ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมประชุมด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯที่ประชุมได้รับทราบพระมหากรุณาในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ ที่พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมพระราชนิพนธ์คำกลอน เพื่อเชิญไปจัดพิมพ์ลงบนหน้าปกสมุดฉีก ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ สำหรับมอบเป็น ส.ค.ส. อำนวยพรแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ และกรรมการมูลนิธิ ฯ

#มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ #เยาวชน