สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

นายกฯลงพื้นที่หนองบัวลำภู3-4ธ.ค. ตรวจราชการ-ประชุมครม.สัญจร

news - 2023-12-11 03:47

นายกฯลงพื้นที่หนองบัวลำภู3-4ธ.ค. ตรวจราชการ-ประชุมครม.สัญจร

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง จะเดินทางลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู เพื่อตรวจราชการและเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง จะเดินทางลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค. นี้ เพื่อตรวจราชการและเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2566 โดยในวันที่ 3 ธ.ค. นี้ เวลาประมาณ 14.00 น. นายกรัฐมนตรีจะตรวจติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลไกการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน ที่บ้านภูดินทอง หมู่ที่ 13 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ก่อนจะเดินทางไปยังหน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน อ.สุวรรณคูหานายชัย กล่าวอีกว่า จากนั้น นายกฯ จะสักการะศาลหลักเมืองพระยาไชยเชษฐาธิราช และอนุสาวรีย์ไทยอาสาป้องกันชาติ ที่หน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา ในเวลาประมาณ 15.10 น. ก่อนจะกล่าวมอบโอวาทแก่คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทีม 5 เสือ Plus ระดับตำบล กองกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 4,000 คน ตามด้วยการรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “หนองบัวลำภูโมเดล” และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด แล้วเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติตใน 6 อำเภอ คือ อ.สุวรรณคูหา อ.นากลาง อ.ศรีบุญเรือง อ.เมืองหนองบัวลำภู อ.โนนสัง และ อ.นาวัง นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะร่วมการแข่งขันฟุตบอลกับทีมเยาวชนฮีโร่สุวรรณคูหา ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ในเวลา 17.00 น. ก่อนจะไปเยี่ยมชมกิจกรรมประเพณีวิถีพื้นถิ่น และรับประทานอาหารพื้นบ้าน ที่วัดสุวรรณาราม อ.สุวรรณคูหานายชัย กล่าวว่า ต่อมา ในวันที่ 4 ธ.ค. นี้ เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จากนั้นเวลาประมาณ 14.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะจะชมการทำเกษตรผสมผสานแบบพื้นบ้านของนางหนูปาน พรมโคตร แปลง ส.ป.ก. เลขที่ 1 กลุ่ม 839 เนื้อที่ 10-0-00 ไร่ วันที่ออกหนังสืออนุญาต 2 มิ.ย. 2551 ที่ดินตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14 ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง ก่อนจะเดินทางต่อไปยังวัดสว่างชัยศรี หมู่ที่ 3 ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง เพื่อเยี่ยมชมตลาดชุมชนยลวิถีชาวบ้าน และรับฟังแนวทางการขับเคลื่อน เพื่อลดการใช้สารเคมีในพื้นที่แนวทางการแก้จนภาคการเกษตร การขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) รวมถึงรับฟังแนวทางการยกระดับและผลักดันผ้าขิดสลับหมี่ ลายบัวลุ่มภู ผ้าฝ้ายแกมไหมทอมือลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด เป็นซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายรัฐบาลโดยกรมหม่อนไหมนายชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ นายกฯ จะมอบเอกสารที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จำนวน 100 ราย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รวมถึงนายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายการแก้ปัญหาความยากจน แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร และพบปะประชาชน โดยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจราชการ นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับไปยัง จ.อุดรธานี ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม.

#นายกรัฐมนตรี #ตรวจราชการ #หนองบัวลำภู