สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

สมเด็จพระราชินีองค์หญิงไปแข่งขันที่ภูเก็ต

sports - 2023-12-10 21:30

สมเด็จพระราชินีองค์หญิงไปแข่งขันที่ภูเก็ต

ในครั้งที่ 35 ของการแข่งขันโดยงานภูเก็ตคิงส์คัพเรกัตต้า สมเด็จพระราชินีฯ จะเข้าแข่งขันในวันนี้ พระราชินีฯ จะเข้าร่วมในฐานะสมาชิกกลุ่มลำเรือ Vayu THA72 ในชั้นเรือเบอร์ 0 ของรายการอีอาร์ซี หลังจากการแข่งขันเมื่อวานนี้ ทีม Callisto ของ James และ Kate Murray ได้ชนะในการแข่งขันรอบที่สองของวันในชั้นเรือเบอร์ 0 ที่มีลำเรือทั้งหมด 4 ลำ และจบในอันดับสองในการแข่งขันรอบแรก ซึ่งทำให้การแข่งขันในวันสุดท้ายนี้มีความสนุกสนานเพราะหลังจากที่ทุกลำเรือทำการลดคะแนนที่แย่ที่สุดที่ได้รับแล้ว ทีม Hollywood ของ Ray Roberts ยังคงคว้าอันดับต้น ด้วยคะแนน 12 และ Callisto ก็อยู่ในอันดับสองที่มีคะแนน 14 ต่อจากนั้น Kevin Whitcraft ของลำเรือ Vayu THA72 ยังสามารถทำได้ดีในการแข่งขัน โดยชนะในการแข่งขันรอบแรก และมาอยู่ในอันดับสามในการแข่งขันรอบสอง Vayu THA72 สามารถครองความสามารถไปยังรอบสุดท้าย โดยมีคะแนน 23 และถืออันดับสาม ในชั้นนี้ Steve McConaghy ของลำเรือซินดิเกต Aftershock Syndicate เหลือเพียงเป็นอันดับสุดท้ายในชั้นนี้ โดยมีคะแนน 29

ในครั้งที่ 35 ของการแข่งขันภูเก็ตคิงส์คัพเรกัตต้า สมเด็จพระราชินีองค์หญิงจะเข้าร่วมแข่งขันในวันนี้ พระราชินีองค์หญิงจะเป็นสมาชิกของลำเรือ Vayu THA72 ในชั้นเรือเบอร์ 0 ของรายการอีอาร์ซีซึ่งในวันก่อนหน้านี้ทีม Callisto ของ James และ Kate Murray ชนะในการแข่งขันรอบที่สองและจบในอันดับสองในการแข่งขันรอบแรก ทำให้การแข่งขันในวันสุดท้ายนี้มีความสนุกสนานเมื่อทุกลำเรือทำการลดคะแนนที่แย่ที่สุดที่ได้รับ ทำให้ทีม Hollywood ของ Ray Roberts คว้าอันดับต้น ด้วยคะแนน 12 และ Callisto อยู่ในอันดับสองที่มีคะแนน 14 ในชั้นนี้ ลำเรือ Vayu THA72 ของ Kevin Whitcraft มีสถานะดีในวันนี้ โดยชนะการแข่งขันรอบแรกและมาอยู่ในอันดับสามในการแข่งขันรอบสอง Vayu THA72 มีคะแนน 23 และถืออันดับสามในชั้นนี้ ลำเรือ Aftershock Syndicate ของ Steve McConaghy จันทรย์สุดท้ายในชั้นนี้ โดยมีคะแนน 29", "picLink":"

#สมเด็จพระราชินี #การแข่งขันภูเก็ตคิงส์คัพเรกัตต้า #VayuTHA72 #Callisto #Hollywood #คว้าอันดับต้น