สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ทีมวิจัย ม.เกษตร พบ 'กุ้งเต้นปั่นท่อ' ชนิดใหม่ของโลกในแม่น้ำแม่กลอง | เดลินิวส์

news - 2023-12-19 02:49

ทีมวิจัย ม.เกษตร พบ 'กุ้งเต้นปั่นท่อ' ชนิดใหม่ของโลกในแม่น้ำแม่กลอง | เดลินิวส์

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบกุ้งเต้นปั่นท่อชนิดใหม่ในแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พบในอ่าวไทยและแม่น้ำ กุ้งเต้นปั่นฯช่วยทำให้น้ำในพื้นที่สะอาดขึ้น และมีคุณสมบัติที่เหนียว สามารถยึดติดใต้น้ำได้ เป็นแหล่งอาศัยของกุ้งเต้นปั่นท่อชนิดนี้

เมื่อเร็วๆนี้ ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร. กรอร วงษ์กำแหง นางสาวชนิกานต์ เกตุนวม และ ดร.ทศพล แซ่ตั้ง กีฏพิชญกุล ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Assoc. Prof. Dr. Azman Abdul Rahim จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia) ร่วมกันพบกุ้งเต้นปั่นท่อชนิดใหม่ของโลกบริเวณแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทั่วไปกุ้งเต้นปั่นท่อชนิดอื่นๆ พบกระจายบริเวณชายฝั่งในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก ... ทีมงานวิจัยได้ลองเลี้ยงและบันทึกพฤติกรรมในการสร้างท่อ การสืบพันธุ์และการกินอาหารพบว่ากุ้งเต้นปั่นใยจับตะกอนแขวนลอยในมวลน้ำกินเป็นอาหาร ช่วยให้น้ำในพื้นที่นั้นสะอาดขึ้น นอกจากนี้ใยที่กุ้งเต้นปั่นท่อสร้างออกมาจากขาเดินคู่ที่ 3 และ 4 ยังมีคุณสมบัติที่เหนียวและสามารถยึดกับวัสดุใต้น้ำได้ มีรายงานการพบกุ้งเต้นปั่นท่อในพื้นที่ที่น้ำไหลค่อนข้างแรงจึงทำให้มีการปรับตัวที่น่าสนใจ

#กุ้งเต้นปั่นท่อ #ทิวทัศน์ท้องทะเล #สิ่งมีชีวิตในน้ำ