สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ไตรรัตน์ แก้วศรีนวล

news - 2023-12-13 18:46

ไตรรัตน์ แก้วศรีนวล

ประธานพิธีเปิดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา นายไตรรัตน์ แก้วศรีนวล อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน โดยมีนายสหรัฐ สิริวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ลดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่คู่ความและประชาชน ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้น 10 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้.

#ไตรรัตน์แก้วศรีนวล #พิธีเปิดโครงการ #ศาลแพ่งกรุงเทพใต้