สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

‘เดลินิวส์’ เปิดรับสมัครงาน ‘Account Executive’ | เดลินิวส์

news - 2023-12-07 10:14

‘เดลินิวส์’ เปิดรับสมัครงาน ‘Account Executive’ | เดลินิวส์

เดลินิวส์ เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Account Executive โดยมีรายละเอียดงานและคุณสมบัติดังนี้

เดลินิวส์ เปิดรับสมัครงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ตำแหน่ง Account Executive
  • จัดทำ Package นำเสนอขายให้กับลูกค้า
  • นำเสนอการขายให้กับลูกค้า Direct และ Agency (หากมีคอนเนกชั่นลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความเข้าใจใน Product ที่จะนำไปเสนอขาย/แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันที
  • วางแผนการขายร่วมกับทีม/ประสานงานกับลูกค้า ทีมงานและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
  • ดูแลและสนับสนุนยอดขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้
- เข้าใจธุรกิจการขายงานแบบผู้สนับสนุน Media, Event, Festival, Fair
- มีทักษะที่ดีในการเจรจา ต่อรอง
- มีความรับผิดชอบสูง/มนุษยสัมพันธ์ดี/มีทักษะการสื่อสาร/สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความคิดสร้างสรรค์/มีทัศนคติที่ดี/สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งประวัติพร้อมหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (เพศชาย),สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี), รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ส่งมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (สมัครงาน) โทรศัพท์ 0-2790-1111 ต่อ 2143 ทาง E-mail : [email protected]...

#เดลินิวส์ #AccountExecutive #รับสมัครงาน