สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

รัฐลุยแก้หนี้ข้าราชการ ครู ตำรวจ ปรับลดดอกเบี้ยถูก เริ่มม.ค.67 | เดลินิวส์

news - 2023-12-07 00:23

รัฐลุยแก้หนี้ข้าราชการ ครู ตำรวจ ปรับลดดอกเบี้ยถูก เริ่มม.ค.67 | เดลินิวส์

รัฐบาลได้เห็นชอบแนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของข้าราชการในระบบสวัสดิการ โดยการหักเงินเดือน ซึ่งจะเริ่มใช้สำหรับข้าราชการที่อยู่ในระบบสวัสดิการตั้งแต่เดือนมกราคม 2567

วันที่ 30 พ.ย. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินฯ เปิดเผยภายหลังประชุม ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางแก้ไขเรื่องหนี้สินของข้าราชการในระบบสวัสดิการและที่รัฐบาลหักเงินเดือน ซึ่งจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง โดยจะเริ่มเดือน ม.ค. 67 โดยข้าราชการที่อยู่ในระบบสวัสดิการมียอดรวมทั้งสิ้น 3 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการประจำกระทรวงศึกษาธิการ 8 แสนคน ข้าราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.3 แสนคน และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 2 แสนกว่าคน สำหรับเรื่องหนี้ทั้งหมดจะมีความชัดเจนวันที่ 12 ธ.ค. นี้พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองประธานกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินฯ กล่าวว่า หนี้สินข้าราชการเป็นหนี้สินขนาดใหญ่ ทั้งข้าราชการตำรวจ ครู สาธารณสุข ซึ่งจากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่าการหักเงิน หรือการชำระหนี้ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระบบสินเชื่อสวัสดิการทำให้เกิดปัญหาว่าข้าราชการมีเงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% ดังนั้นหลักการที่คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาร่วมกัน คือ ช่วยให้หักเงินเดือนเพื่อให้ข้าราชการเหลือเงิน 30% ของเงินเดือนก่อนหักหนี้สำหรับแนวทางในการพิจารณาแก้ไขเรื่องหนี้สินของข้าราชการในระบบสวัสดิการและที่รัฐบาลดูหักเงินเดือนทุกหน่วยนั้น ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงโดยเป็นการลดความเสี่ยง ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยลดภาระในการชำระหนี้ของข้าราชการลง และจะทำให้ข้าราชการ 1 ใน 3 สามารถปลดหนี้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว หากยังเหลือเงินไม่ถึง 30% จะใช้วิธีการขยายเงินต้นออกไปถึงอายุ 75 ปี ผลที่ตามมาคือจะช่วยให้เงินต้นลดลงโดยแท้ทั้งการขยายชำระเงินต้นจะช่วยให้กลุ่มข้าราชการมีเงินเดือนเหลือได้อีก 1% คืออาจจะหายไป 1 ใน 3 หรือหายไปทีละกลุ่ม จากนั้นถ้าเงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% อีก คณะกรรมการฯ จะหาเงินพิเศษ โดยการใช้เงินกู้จากสถาบันที่เป็นทุนเดิมที่เป็นทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ของตัวเอง ซึ่งจะไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลปกครองนำมาเป็นเงินกู้ของตนเองในอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมที่คณะกรรมการฯ กำหนดกรอบไว้ ก็จะช่วยผ่อนปรนการชำระให้ข้าราชการไปอีกระดับหนึ่ง ส่วนบางรายที่ไม่ยังไม่เหลือเงินอีกก็จะนำมาวิเคราะห์เป็นรายไป เพื่อให้เกิดการปลดหนี้เพื่อให้มีสภาพชีวิตที่อยู่ได้.

#ข้าราชการ #หนี้สิน #ดอกเบี้ยผลไม้ #ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ #รัฐบาล