สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

แข่งขันดิจิทัลไทยพุ่ง 5 อันดับ ตั้งเป้าปี 69 ติดท็อป 30 ของโลก | เดลินิวส์

news - 2023-12-07 19:57

แข่งขันดิจิทัลไทยพุ่ง 5 อันดับ ตั้งเป้าปี 69 ติดท็อป 30 ของโลก | เดลินิวส์

ประเสริฐ จันทรรวงทอง เปิดเผยว่า ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยในปี 66 ดีขึ้น 5 อันดับ โดยไทยอยู่อันดับที่ 35 ในปี 66 จากเดิม อันดับที่ 40 ใน ปี 65 โดยมีการเป้าหมายในการอยู่ใน 30 อันดับแรกของโลกภายในปี 2569 นี้

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยในปี 66 หรือ Thailand Digital Competitiveness Ranking 2023 ดีขึ้น 5 อันดับ โดยไทยอยู่อันดับที่ 35 ในปี 66 จากเดิม อันดับที่ 40 ใน ปี 65 จากทั้งหมด 64 เขตเศรษฐกิจที่มีการเข้าร่วมการจัดอันดับ โดยการจัดอันดับด้านดิจิทัลนี้ จัดทำโดย World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือ ไอเอ็มดี สวิตเซอร์แลนด์ เป็นผลการจัดอันดับประจำปี 2023 หรือ พ.ศ. 2566 ตามรายงาน IMD World Digital Competitiveness Ranking 2023

สำหรับ อันดับ Digital Competitiveness Ranking อีก 3 ด้าน ของประเทศไทย ในปี 66 และ 65 ดีขึ้นทั้งในภาพรวม และดีขึ้นในทุกด้าน แบ่งเป็น ด้านความรู้ ดีขึ้น 4 อันดับ (อันดับที่ 41 ปี 66 / อันดับที่ 45 ปี 65) และด้านเทคโนโลยี ดีขึ้น 5 อันดับ (อันดับที่ 15 ปี 66 / อันดับที่ 20 ปี 65) และ ด้านความพร้อมสำหรับอนาคต ดีขึ้น 7 อันดับ (อันดับที่ 42 ปี 66 / อันดับที่ 49 ปี 65)

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า สำหรับ 5 ประเทศที่มีอันดับสูงสุดในโลก มีดังนี้ อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 2.เนเธอร์แลนด์ 3.สิงคโปร์ 4.เดนมาร์ก และ 5.สวิตเซอร์แลนด์และ 5 ประเทศที่มีอันดับสูงสุดในอาเซียนมีดังนี้ สิงคโปร์ อันดับ 3 มาเลเชีย อันดับ 33 ไทยอันดับ 35 อินโดนีเซีย อันดับ 45 และฟิลิปปินส์ อันดับ 59

“ขอยืนยันว่า รัฐบาลนี้ ให้ความสำคัญเรื่องดิจิทัล ตั้งเป้าหมายว่า อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย จะต้องอยู่ใน 30 อันดับแรกของโลกภายในปี 2569 นี้” นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า ถึงแม้ว่าความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยดีขึ้น 5 อันดับในปี 66 แต่ก็ยังหลายเรื่องที่อันดับยังไม่ดี เป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องปรับปรุง โดยเฉพาะในเรื่องกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และดิจิทัล (อันดับ 57) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย (อันดับ 46) การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (อันดับ 44) ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล (อันดับ 48) ความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของภาครัฐ (อันดับ 58) เป็นต้น

#ไทยพุ่ง5อันดับ #ดิจิทัล #อันดับติดท็อป30โลก