สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ครบรอบมรณกาล 37 ปี! 'ผอ.ฟ้า' เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าวาสวัดช่องลม

news - 2023-12-07 15:27

ครบรอบมรณกาล 37 ปี! 'ผอ.ฟ้า' เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าวาสวัดช่องลม

วันที่ 30 พ.ย. ที่ศาลาการเปรียญวัดช่องลม ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี น.ส.พรทิพา สุพัฒนุกูล หรือ ผอ.ฟ้า ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 37 ปี การมรณกาล พระครูนนทโสภิต (หลวงปู่เงิน โสภิโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม โดยมี โดยมีพระเทพวชิรนันทาภรณ์ (ไสว สุขวโร ป.ธ.4) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนที่เคารพและศรัทธา ร่วมในพิธีเพื่อแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมและสำนึกในผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาทั้งนี้ในพิธีทำบุญให้แก่อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม นำโดยพระเทพวชิรนันทาภรณ์ (ไสว สุขวโร ป.ธ.4) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี และได้รับเกียรติจากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 37ภายในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน 10 รูป ร่วมสวดมาติกา พิธีการใส่บาตร กรวดน้ำ และการอุทิศบุญขณะที่ ผอ.ฟ้า ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ และถวายปัจจัยในการทำบุญครั้งนึ้จำนวน 143,300 บาท ก่อนที่จะนำเถ้ากระดูก อัฐิ พระครูปลัด สมพร วรธัมโม (อาจารย์ เค) อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม ไปลอยอังคารเพื่อส่งดวงวิญญาณไปสู่ความสงบสุขต่อไป

วันที่ 30 พ.ย. ที่ศาลาการเปรียญวัดช่องลม ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี น.ส.พรทิพา สุพัฒนุกูล หรือ ผอ.ฟ้า ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 37 ปี การมรณกาล พระครูนนทโสภิต (หลวงปู่เงิน โสภิโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม โดยมี โดยมีพระเทพวชิรนันทาภรณ์ (ไสว สุขวโร ป.ธ.4) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนที่เคารพและศรัทธา ร่วมในพิธีเพื่อแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมและสำนึกในผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาทั้งนี้ในพิธีทำบุญให้แก่อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม นำโดยพระเทพวชิรนันทาภรณ์ (ไสว สุขวโร ป.ธ.4) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี และได้รับเกียรติจากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 37ภายในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน 10 รูป ร่วมสวดมาติกา พิธีการใส่บาตร กรวดน้ำ และการอุทิศบุญขณะที่ ผอ.ฟ้า ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ และถวายปัจจัยในการทำบุญครั้งนึ้จำนวน 143,300 บาท ก่อนที่จะนำเถ้ากระดูก อัฐิ พระครูปลัด สมพร วรธัมโม (อาจารย์ เค) อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม ไปลอยอังคารเพื่อส่งดวงวิญญาณไปสู่ความสงบสุขต่อไป

#ครบรอบมรณกาล #ผอ.ฟ้า #บำเพ็ญกุศล #วัดช่องลม