สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

จี้ผู้รับจ้างเร่งกำจัดขยะตกค้างศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช แก้ไขปัญหากลิ่นรบกวน

news - 2023-12-08 08:22

จี้ผู้รับจ้างเร่งกำจัดขยะตกค้างศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช แก้ไขปัญหากลิ่นรบกวน

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ณ โรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตัน/วัน ระยะที่ 3 และโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตัน/วันเมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า กทม.ได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัทเอกชนรายหนึ่ง มาบริหารจัดการขยะในโรงงานดังกล่าว ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เกี่ยวกับกลิ่นของขยะมูลฝอยเป็นจำนวนมาก ภายหลังจากการตรวจสอบพบปัญหาในการดำเนินการของผู้รับจ้างและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ไม่เป็นไปตามสัญญา และทำให้เกิดปัญหาการร้องเรียน ดังนี้ 1.พบขยะมูลฝอยที่นำมาเท เพื่อรอการกำจัดตกค้างเป็นจำนวนมาก ภายในบริเวณโรงงานและโดยรอบบ่อรับมูลฝอย 2.ขยะมูลฝอยที่รอการกำจัด มีการกองอยู่บนพื้นที่เปิดโล่ง และขยะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง เนื่องจากมีการเทขยะลงบนพื้นภายในโรงงาน โดยไม่เทขยะลงบ่อรับมูลฝอย3.มีการคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติกใส่ถุงกองไว้จนล้นจากโรงเก็บออกมาบริเวณพื้นถนน 4.บริเวณพื้นโดยรอบโรงงาน มีน้ำขยะขังอยู่ตามจุดต่างๆ ส่งกลิ่นเหม็น มีเศษขยะ เศษดิน ตกหล่นตามพื้นในบริเวณรอบโรงงาน 5.มีรถบรรทุกที่ดูจากสภาพรถแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้จอดอยู่ในบริเวณโรงงานหลายคัน 6.ไม่พบการติดตั้งสัญญาณเตือนภัย การกำหนดเขตอันตราย การแสดงเครื่องหมายอันตราย ในบริเวณการทำงานของเครื่องจักรกล 7.ไม่พบเรื่องการกำหนดเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานให้เหมาะสม และ 8.โรงงานกำจัดมูลฝอยไม่ได้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยในระบบปิด เนื่องจากอุปกรณ์ที่เป็นประตูบานเลื่อนของโรงงานเสียหาย \

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ณ โรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตัน/วัน ระยะที่ 3 และโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตัน/วันเมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า กทม.ได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัทเอกชนรายหนึ่ง มาบริหารจัดการขยะในโรงงานดังกล่าว ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เกี่ยวกับกลิ่นของขยะมูลฝอยเป็นจำนวนมาก ภายหลังจากการตรวจสอบพบปัญหาในการดำเนินการของผู้รับจ้างและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ไม่เป็นไปตามสัญญา และทำให้เกิดปัญหาการร้องเรียน ดังนี้ 1. พบขยะมูลฝอยที่นำมาเท เพื่อรอการกำจัดตกค้างเป็นจำนวนมาก ภายในบริเวณโรงงานและโดยรอบบ่อรับมูลฝอย 2. ขยะมูลฝอยที่รอการกำจัด มีการกองอยู่บนพื้นที่เปิดโล่ง และขยะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง เนื่องจากมีการเทขยะลงบนพื้นภายในโรงงาน โดยไม่เทขยะลงบ่อรับมูลฝอย 3. มีการคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติกใส่ถุงกองไว้จนล้นจากโรงเก็บออกมาบริเวณพื้นถนน 4. บริเวณพื้นโดยรอบโรงงาน มีน้ำขยะขังอยู่ตามจุดต่างๆ ส่งกลิ่นเหม็น มีเศษขยะ เศษดิน ตกหล่นตามพื้นในบริเวณรอบโรงงาน 5. มีรถบรรทุกที่ดูจากสภาพรถแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้จอดอยู่ในบริเวณโรงงานหลายคัน 6. ไม่พบการติดตั้งสัญญาณเตือนภัย การกำหนดเขตอันตราย การแสดงเครื่องหมายอันตราย ในบริเวณการทำงานของเครื่องจักรกล 7. ไม่พบเรื่องการกำหนดเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานให้เหมาะสม และ 8. โรงงานกำจัดมูลฝอยไม่ได้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยในระบบปิด เนื่องจากอุปกรณ์ที่เป็นประตูบานเลื่อนของโรงงานเสียหาย \"เพื่อให้การบริหารจัดการมูลฝอยของศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตัน/วัน ระยะที่ 3และโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตัน/วัน เป็นไปตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการร้องเรียนขึ้นอีก จึงได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการควบคุมการบริหารจัดการโรงงานกำจัดมูลฝอยทั้ง 2 โรงงาน ให้เป็นไปตามสัญญาอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องการบริหารจัดการและการคิดค่าปรับ ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ครั้งต่อไป หากตรวจพบว่ายังไม่มีการแก้ไขปัญหาตามที่ตรวจพบในครั้งนี้ และยังคงมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามสัญญาส่งผลให้มีประชาชนร้องเรียนในกรณีนี้อีก จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวต่อไป\" รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าว .

#ปัญหากลิ่นรบกวน #ศูนย์กำจัดมูลฝอย #การบริหารจัดการ