สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ประเสริฐ

news - 2023-12-14 19:35

ประเสริฐ

เปิดเผยผลงานในช่วง 90 วันที่เร่งดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์ โดยมีผลงานหลัก 9 อย่าง

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า หลังรับตำแหน่งเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา ได้เร่งดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยมี 9 ผลงานหลัก เช่น จัดตั้งศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ เอโอซี 1441 ที่เป็นศูนย์วัน สต็อป เซอร์วิส เพื่อแก้ปัญหาออนไลน์สำหรับประชาชน โดยมีผลการปิดกั้นเว็บผิดกฏหมายบางประเภทเพิ่มขึ้น","","

#ปราบหลอกลวง #ศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ #เว็บผิดกฎหมาย