สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

Somsak เป็นประธานกรรมการนโยบายด้านยาต้านมูลนิธิเสรีภาพ

sports - 2023-12-11 04:49

Somsak เป็นประธานกรรมการนโยบายด้านยาต้านมูลนิธิเสรีภาพ

นักธุรกิจและมูลนิธิเสรีภาพระดับสูง คุณโอมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ถูกแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการนโยบายของศูนย์ควบคุมยาต้านมูลนิธิเสรีภาพแห่งชาติเพื่อให้มีมาตรฐานระดับสากลในการวิเคราะห์ยาทางกีฬาและพิษยาสารของยา

นักธุรกิจและมูลนิธิเสรีภาพระดับสูงคุณโอมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการนโยบายของศูนย์ควบคุมยาต้านมูลนิธิเสรีภาพแห่งชาติเพื่อให้มีมาตรฐานระดับสากลในการวิเคราะห์ยาทางกีฬาและพิษยาสารของยา ผศ.ดร.เปียศากษ์ สกลสถยาธิดา เป็นประธานอนุกรรมการมหาวิทยาลัยมหิดลได้แต่งตั้งคุณโอมศักดิ์เป็นประธานผู้ดูแลนโยบายของศูนย์วิทยาศาสตร์ตรวจสอบยาต้านมูลนิธิเสรีภาพและสถาบันทดสอบยาต้านมูลนิธิเสรีภาพแห่งชาติ ศูนย์ควบคุมยาต้านมูลนิธิเสรีภาพของไทยเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานต้านทานยาต้านมูลนิธิเสรีภาพเวลาแล้วก็องค์กรเดียวในภูมิภาคเอเชีย อันเป็นศูนย์ที่ 6 จาก 29 องค์กรรวมถึงสมาชิกในกรรมการใหม่ที่ประกอบด้วย คุณโบโกคาร์น วัฒนาวรรณกรุงขันธ์ อดีตรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา ผศ.ดร.อุดม ขจินธร อดีตรมว.ผู้สวนสายการศึกษารอง อะโศภิน ผศ. และผู้อำนวยการกองทุนในภาคประมูล คุณโอมศักดิ์กล่าวว่า กรรมการของเขาจะทำงานเพื่อให้ศูนย์ทดสอบยาต้านมูลนิธิเสรีภาพรักษามาตรฐานการทดสอบการใช้ยาต้านมูลนิธิเสรีภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล #ศูนย์ควบคุมยาต้านมูลนิธิเสรีภาพ", "writer":"นักเขียน

#นโยบายด้านยาต้านมูลนิธิเสรีภาพ #ศูนย์ควบคุมยาต้านมูลนิธิเสรีภาพ