สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

สพฐ. เสริมทัพสานฝันเข้มนักเรียนราชประชานุเคราะห์ สู่อาชีพที่ชอบย

news - 2023-12-08 09:28

สพฐ. เสริมทัพสานฝันเข้มนักเรียนราชประชานุเคราะห์ สู่อาชีพที่ชอบย

สพฐ. ทำการประชุมเพื่อสร้างโอกาสและสร้างฝันให้กับนักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ เพื่อให้มีอาชีพที่มั่นคงและสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ โดยมีทีมครูผู้สอนโครงการ และมีการเตรียมการซ้อมและทดสอบให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) จัดประชุมกับผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ทั่วประเทศ ในโครงการสอนเสริมสานฝันเพื่อนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อความสำคัญของการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนและเตรียมการสอบจริง ที่อาคาร สพฐ. 1 และได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 – 17 ธันวาคม 2566 ให้กับ 6 วิชา และมีการเตรียมการซ้อมทำแบบทดสอบให้กับนักเรียนได้ทบทวนบทเรียน

#สพฐ​​ #คุณภาพการศึกษา​​ #บริหารงานการศึกษาพิเศษ