สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

สพฐ.เสริมทัพสานฝันนร.ราชประชานุเคราะห์ สู่อาชีพที่ชอบ

news - 2023-12-09 08:35

สพฐ.เสริมทัพสานฝันนร.ราชประชานุเคราะห์ สู่อาชีพที่ชอบ

แถลงข่าวสพฐ.: เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ทั่วประเทศ จำนวน 52 แห่ง โดยมีเป้าหมายเสริมสานฝันเพื่อนักเรียนให้สามารถมีอาชีพที่ชอบ การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ และพัฒนาทักษะเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่ชอบ โดยมีการสอนออนไลน์และการช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ทั่วประเทศ จำนวน 52 แห่ง ในโครงการสอนเสริมสานฝันเพื่อนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และราชประชานุเคราะห์ เพื่อสร้างโอกาส และสร้างฝันให้กับนักเรียนได้มีอาชีพที่มั่นคง มีเกียรติ สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีทีมครูผู้สอนโครงการ พันเอกประสบโชค อรัณยกานนท์ นปก. มทบ.17 ชรก. สง.ผบ.ทบ. และทีมทหารที่ดูแลโครงการฯ รวมถึงทีม ผอ.รปค. และ ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ร่วมโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสีฟ้า อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ.นางเกศทิพย์ กล่าวว่า การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อความสำคัญของการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จุดที่ควรปรับปรุงของตนเองและสามารถเติมเต็มความรู้ได้ตรงประเด็น และมีความมั่นใจในการสอบจริง พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Quizalize โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 – 17 ธันวาคม 2566 จำนวน 6 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และความสามารถทั่วไป (สังคมศึกษา) เป็นการเสริมความรู้ผ่านระบบ Online ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.30 น. ใน 15 สัปดาห์ โดยมีครูมืออาชีพจากสถานศึกษา สังกัด สพฐ. และสถาบันชั้นนำเป็นผู้สอน และมีการเตรียมการซ้อมทำแบบทดสอบให้กับนักเรียนได้ทบทวนบทเรียน เพื่อเสริมศักยภาพ เติมเต็ม พัฒนาจุดอ่อน และยังเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนในการเติมเต็มองค์ความรู้ และเทคนิคการสอนจากครูมืออาชีพดังกล่าว ภายใต้นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ) ในด้านการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ “Learn to Earn” โดยมีการแนะแนวเป้าหมายชีวิต และลดภาระผู้ปกครองในการหาที่เรียนเสริมให้นักเรียน

#สพฐ #แสนฝันนักเรียน #การศึกษา #สอนเสริมสานฝัน #ความมั่นใจในการสอบ