สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

น้ำท่วมใต้

news - 2023-12-08 14:44

น้ำท่วมใต้

การท่วมน้ำในทางหลวงชนบทใต้ประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อการจราจร โดยมีสายทางที่ไม่สามารถผ่านได้ 14 สาย และสายทางที่ผ่านได้ไม่สามารถใช้งานได้ 2 สาย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยพบว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดพัทลุง ได้รับผลกระทบ 10 สายทาง ที่ไม่สามารถใช้งานได้และ 2 สายทางที่ผ่านได้ 2 สายทาง ดังนี้ 1.ถนนสาย นศ.4021 แยก ทล.4151-บ้านบางคลุ้ง อ.เชียรใหญ่ และ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (ช่วง กม.ที่ 14+925 ถึง 17+925) ระดับน้ำ 45 ซม. และ 2.ถนนสาย พท.1014 แยก ทล.4-บ้านควนอินนอโม อ.เขาชัยสน และ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 1+000) ระดับน้ำ 150 ซม. ทั้งนี้ ทช. ติดตั้งป้ายเตือนและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ลาดตระเวนติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ และแผนป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ขณะนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สรุปสถานการณ์น้ำท่วม/ดินสไลด์ในโครงข่ายทางหลวงพบในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร, จังหวัดพัทลุง และ จังหวัดสตูล จำนวน 4 สายทาง 4 แห่ง การจราจรผ่านได้ทั้งหมดดังนี้ 1.ทางหลวงหมายเลข (ทล.) 4099 ตอนเขาม่วง-วัดแหลมทราย ช่วง กม.0+100-0+200 อ.หลังสวน จังหวัดชุมพร ระดับน้ำ 25 ซม. 2.ทล.4 ตอนนาโหนด-ห้วยทราย ช่วง กม.1191+500-1193+500 อ.เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระดับน้ำ 15 ซม. 3.ทล.4081 ตอนท่านางพรหม-จงแก ช่วง กม.9+600-9+700 อ.เขาชัยสน ระดับน้ำ 10 ซม. และ ทล.406 ตอนปากจ่า-ค่ายรวมมิตร ช่วง กม.22+600-23+400 อ.รัตนภูมิ จังหวัดสตูล ระดับน้ำ 10 ซม. นอกจากนี้ ทช. ยังติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย ขอให้ผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฯ ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง).

#น้ำท่วม #ทางหลวงชนบทใต้ #สภาพอุทกภัย