สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

เรื่องหน้ารู้ : ว่านหางช้าง | เดลินิวส์

news - 2023-12-09 01:02

เรื่องหน้ารู้ : ว่านหางช้าง | เดลินิวส์

กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยเป็นแท่งกลมขนาดใหญ่ ยาว 1-2 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 ซม. ใบ รูปแถบ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 30-60 ซม. เหนียวคล้ายแผ่นหนัง เรียงตัวระนาบเดียว ดอก ออกเป็นช่อ ขนาดใหญ่ ยาวได้ถึง 2 เมตร ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-8 ซม. กลีบเลี้ยงและ กลีบดอกพื้นสีเหลืองหม่น และมีประสีนํ้าตาลแกมม่วงกระจายทั่วกลีบ กลีบปากเล็กกว่ากลีบอื่น ๆ แผ่นกลีบแยกสามแฉก ส่วนกลางกลีบมีสัน นูน 3 สันหูกลีบปากตั้งโค้งขึ้น.

กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยเป็นแท่งกลมขนาดใหญ่ ยาว 1-2 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 ซม. ใบ รูปแถบ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 30-60 ซม. เหนียวคล้ายแผ่นหนัง เรียงตัวระนาบเดียว ดอก ออกเป็นช่อ ขนาดใหญ่ ยาวได้ถึง 2 เมตร ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-8 ซม. กลีบเลี้ยงและ กลีบดอกพื้นสีเหลืองหม่น และมีประสีนํ้าตาลแกมม่วงกระจายทั่วกลีบ กลีบปากเล็กกว่ากลีบอื่น ๆ แผ่นกลีบแยกสามแฉก ส่วนกลางกลีบมีสัน นูน 3 สันหูกลีบปากตั้งโค้งขึ้น.