สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

สวนสุนันทา

news - 2023-12-19 10:49

สวนสุนันทา

ในงานแสดงนิทรรศการ ANBD 2023 Bangkok มรภ.สวนสุนันทา ได้รับเลือกจัดงานแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบหมุนเวียนนานาชาติ ภายใต้ธีม 'Empathy' เพื่อสะท้อนแนวคิดและเผยแพร่ผลงานการออกแบบในระดับสากล โดยงานนี้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปิน นักออกแบบและนักศึกษาที่สนใจ รวมถึงมุ่งหวังให้เป็นแรงขับเคลื่อนในการแสดงออกผลงานด้านการออกแบบสำหรับคนไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเลือกจากสมาคม Asia Network Beyond Design (ANBD) ให้เป็นผู้จัดงานแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบหมุนเวียนนานาชาติ ANBD 2023 Bangkok ภายใต้ธีม “Empathy” เพื่อสะท้อนแนวคิดและเผยแพร่ผลงานการออกแบบในระดับสากล พร้อมให้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองด้านการออกแบบให้กับผู้ที่สนใจ พร้อมอวดโฉม “FAS Art Gallery” ครั้งแรก ซึ่งจะเป็นแกลอรี่แห่งใหม่ สำหรับแวดวงศิลปะ-การออกแบบของไทยศาสตราจารย์ โช ยอล (Cho Youl) ประธานสมาคมเครือข่ายด้านการออกแบบแห่งเอเชีย หรือ ANBD (Asia Network Beyond Design) เปิดเผยว่า สมาคม ANBD มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนผลงานด้านศิลปะและการออกแบบระดับนานาชาติ เพื่อแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเอเชียในรูปแบบการสร้างเครือข่าย ซึ่งดำเนินงานมากว่า 15 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ ที่ผ่านมาสมาคมได้มีการเผยแพร่ผลงานไปแล้วกว่า 20,000 ชิ้นงาน ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบหมุนเวียนนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและปลูกฝังคุณค่าของงานออกแบบ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าของการออกแบบให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในปีนี้ สมาคม ANBD ได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศศิลปะและการออกแบบหมุนเวียนนานาชาติ ANBD 2023 มาแล้วใน 3 ประเทศ ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศไต้หวัน และในครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย สำหรับงานนิทรรศการ ANBD 2023 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แล้ว ซึ่งหวังจะให้เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการนำเสนอผลงานด้านศิลปะ การออกแบบและวัฒนธรรมของเอเชียที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านศิลปะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ดร.ซอ มิยอง (Seo Miyoung) ตัวแทนสมาคม ANBD ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า การงานจัดแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบหมุนเวียนนานาชาติ ANBD 2023 Bangkok ภายใต้ธีม “Empathy” เพื่อสะท้อนแนวคิดและเผยแพร่ผลงานการออกแบบในระดับสากล พร้อมให้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองด้านการออกแบบให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งถือเป็นนิทรรศการที่ถ่ายทอดและแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของเมืองกรุงเทพฯ โดยได้รวบรวมผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมจากศิลปินที่ประสบความสำเร็จจาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไต้หวัน ศรีลังกา และไทย โดยมีผลงานทั้งหมดรวม 234 ผลงาน{"picCategory":"news","hashTag":"#ANBD

#ANBD #korean #taiwan #japan #arts #design #finearts #exhibition #bangkok #gallery #fas #ssru #farssru #สวนสุนันทา #นิทรรศการ #ศิลปะ #ถ่ายรูปชมงาน