สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

มส.ไฟเขียว

news - 2023-12-07 13:34

มส.ไฟเขียว

ก่อนที่จะย้ายไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก เจ้าคุณสุรชัยได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)​ ครั้งที่ 28/2566 โดยภายหลังการประชุม มส. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)​ พร้อมด้วยนายพงศ์พล โยธินทวี รองโฆษก พศ. แถลงผลการประชุม มส. ว่า ที่ประชุม มส. เห็นชอบพระสังฆาธิการลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง โดย พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย)​ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจสังกัดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลางแล้วนอกจากนี้ มส.ยังเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง เช่น พระราชธรรมคณี (นารถ ลวณรกฺโข)​ เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม จ.พิษณุโลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.พิษณุโลก และพระสุขวโรทัย (จง จตฺตมโล)​ เจ้าอาวาสวัดสังฆาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.สุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 พระราชจริยาภรณ์ (สิงห์ชัย สิริวณฺโณ)​ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระศรีรัตนวิมล (วีรภัทร รตนปญฺโญ)​ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม พระครูธีรปัญญาภรณ์ (ธีรเดช เปมสีโล)​ เจ้าอาวาสวัดแสนสำราญ เจ้าคณะ อ.วารินชำราบ (ธ)​ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะ จ.อุบลราชธานี (ธ)​ พระครูโสภณวินัยวัฒน์ (เวิน คุเณสโก)​ เจ้าอาวาสวัดบูรพาโคกเครือ เจ้าคณะอ.ยางตลาด (ธ)​ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ (ธ)​ พระครูสุธีจริยวัฒน์ (สาคร ชิตงฺกโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ เจ้าคณะ อ.เมืองขอนแก่น (ธ)​ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะ จ.ขอนแก่น (ธ)​ พระครูถาวรสีลาจาร (เสถียร ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดเขาดิน เจ้าคณะ อ.เมืองชุมพร (ธ)​ ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะ จ.ชุมพร (ธ) พระครูอนุศาสก์วรธรรม​ (เมธี ปัญญาธโร) รองเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร เจ้าคณะ อ.เมืองลำปาง ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ รตนโอภาโส) รองเจ้าอาวาสวัดแจ้ง เจ้าคณะ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแจ้ง จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น.

#มสไฟเขียว #ย้ายไปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ #ลาออก #เจ้าคุณสุรชัย #วัดสระเกศ