สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

จีนเผยแพร่

news - 2023-12-12 21:19

จีนเผยแพร่

กลุ่มนักวิจัยของจีนได้จัดทำแผนที่แพนจีโนมของชา 22 พันธุ์ เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ชาและเพิ่มความเข้าใจในพันธุกรรมของต้นชา

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. กลุ่มนักวิจัยของจีนได้จัดทำแผนที่แพนจีโนม ( pan-genome ) ของต้นชาฉบับแรก และจัดลำดับแพนจีโนมของชา 22 พันธุ์เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเอื้อต่อการปรับปรุงสายพันธุ์ชา ที่ใช้ประโยชน์จากจีโนม นักวิจัยจากสถาบันจีโนมทางการเกษตร สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน และสถาบันอีกหลายแห่ง คัดเลือกชา 22 พันธุ์ ซึ่งเป็นตัวแทนความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นชาในวงกว้างสำหรับการจัดลำดับแพนจีโนม และสร้างแผนที่แพนจีโนมฉบับสมบูรณ์งานวิจัยได้กล่าวได้รับการเผยแพร่ ในวารสารเนเจอร์ แพลนต์ส ( Nature Plants) ค้นพบความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างอัลลีลแบบต่าง ๆ กับสารเคมีซึ่งเกี่ยวข้องกับรสชาติ และค้นพบยีนสำคัญจำนวนมากที่เกี่ยวกับลักษณะทางการเกษตร อาทิ สีของใบ และกลิ่นชา การค้นพบเหล่านี้ช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจในพื้นฐานทางพันธุกรรมของคุณภาพชาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และส่งมอบทรัพยากรทางจีโนมที่มีคุณค่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเพาะพันธุ์สายพันธุ์ชา ซึ่งใช้ประโยชน์จากจีโนม.ข้อมูล-ภาพ : XINHUA.

จีน #ต้นชา #แผนที่แพนจีโนม #กิจกรรมวิจัยชา #พันธุ์ชา