สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

รางวัลสุดยอดความยั่งยืน SET Award 2023 บริษัทที่ได้รับรางวัล...มีอะไรที่เหมือนกันบ้าง?

news - 2023-12-09 09:36

รางวัลสุดยอดความยั่งยืน SET Award 2023 บริษัทที่ได้รับรางวัล...มีอะไรที่เหมือนกันบ้าง?

ในปี 2023 มีรางวัลความยั่งยืนที่แบ่งตามขนาด Market Cap ที่ใหญ่ที่สุด 100,000 ล้านบาทขึ้นไป ได้แก่ 1.Sustainability Awards of Honor 2.Best Sustainability Awards 3.High Commended 4.Commended กรุงเทพปิด และมีความเหมือนกันดังนี้ 1. มีความตั้งใจต่อการพัฒนาความยั่งยืนและพัฒนาตามเทรนด์ระดับโลก 2. มีการลงทุนในบุคลากรและหน่วยงานความยั่งยืน 3. มีนวัตกรรมความยั่งยืน 4. มีการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และคู่แข่งทางธุรกิจ 5. CEO เป็น Branding ความยั่งยืน 6. มีกลยุทธ์การสื่อสารที่เฉียบคม

ในปี 2023 มีรางวัลความยั่งยืน SET Award ที่ได้แก่ Sustainability Awards of Honor, Best Sustainability Awards, High Commended, Commended สำหรับบริษัทที่มีขนาด Market Cap ที่ใหญ่ที่สุด 100,000 ล้านบาทขึ้นไป รางวัลสุดยอดความยั่งยืนนี้มีบริษัทที่ได้รับรางวัลเช่น BANPU, PTT, PTTEP, PTTGC, SCC, TOP, BCP, IRPC, AMATA และ SAT ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีคุณสมบัติที่เหมือนกัน เช่น มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาความยั่งยืน มีการลงทุนในบุคลากรและหน่วยงานความยั่งยืน มีนวัตกรรมความยั่งยืน มีการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และคู่แข่งทางธุรกิจ มี CEO เป็น Branding ความยั่งยืน และมีกลยุทธ์การสื่อสารที่เฉียบคม