สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ศ.ดร.สมศักดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายด้านการใช้ยาผิดกฎหมายและการใช้ยาในกีฬา

sports - 2023-12-04 16:21

ศ.ดร.สมศักดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายด้านการใช้ยาผิดกฎหมายและการใช้ยาในกีฬา

นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูลธรากิจถูกแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายด้านการควบคุมยาจากกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้มีมาตรฐานระดับสากลในการวิเคราะห์สารเสพติดในกีฬาและแบบของยาพารามิเตอร์นายแพทย์สมศักดิ์เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายซึ่งมีหน้าที่ดูแลกรมวิทยาการ โลหิตวิทยา และสถาบันทดสอบยาผิดกฎหมายแห่งชาติเบื้องต้น คณะกรรมการของเขาจะทำงานเพื่อให้ศูนย์ทดสอบยาด้านการใช้ยาควบคุมระดับสากลเป็นที่ยอมรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในหกที่สมาคมกีฬาโลกทราบและทำงานร่วมกับองค์กรการต่อสู้กับยานานาชาติ

นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูลธรากิจและผู้ให้การสงเคราะห์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายด้านการควบคุมยาจากกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้มีการใช้มาตรฐานระดับสากลในการวิเคราะห์สารเสพติดในกีฬาและแบบของยาพารามิเตอร์นายแพทย์สมศักดิ์เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายซึ่งมีหน้าที่ดูแลกรมวิทยาการ โลหิตวิทยาและสถาบันทดสอบยาผิดกฎหมายแห่งชาติเบื้องต้น ซึ่งมีการรับรองจากองค์กรการต่อสู้กับมิใช่ยาด้าวอีกต่อไป แห่งชาติเป็นคลังที่เดียวในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในหกของทั่วโลกองค์กรอื่นๆในกระแสรบกวนบนองค์กรแทนที่ที่สมาคมกีฬาโลกทราบพร้อมเสนอชื่อคณะกรรมการใหม่ ประกอบด้วยนางสาวกบกาญจน์ วรรณวรางกูร อดีตรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา ศาสตราจารย์เกียรติยศ อุดม กาญจน์ทร เด็กใหม่ตัวแทนอัยการสำนักงบประมาณ นายแพทย์สมศักดิ์ยังระบุว่า คณะกรรมการของเขาจะทำงานเพื่อให้ศูนย์ทดสอบยาด้านการใช้ยาควบคุมแม้จะเป็นระดับสากล เคยได้รับที่ยอมรับจากองค์การต่อสู้กับยาระดับโลก เขายังกล่าวว่า "เราเห็นจุดสำคัญที่ยิ่งในการเสริมสร้างชื่อเสียงของประเทศและการสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดผลเช่นนั้น ซึ่งสำคัญต่อคณะรัฐบาล เรื่องการสนับสนุนร่วมกันของหน่วยงานการกีฬาของไทย คือเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

#สมศักดิ์ #ยาในกีฬา