สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

อว.ดันการตั้งคณะวิชาเพิ่มมรภ. “ร้อยเอ็ด-ชัยภูมิ-ศรีสะเกษ” สำเร็จ | เดลินิวส์

news - 2023-12-04 23:53

อว.ดันการตั้งคณะวิชาเพิ่มมรภ. “ร้อยเอ็ด-ชัยภูมิ-ศรีสะเกษ” สำเร็จ | เดลินิวส์

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นายศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เรียกประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่งเพื่อหารือเรื่องการเพิ่มส่วนราชการเทียบเท่าคณะ ในการประชุมนี้ ในฐานะที่รมว. อว.มีมติเพิ่มส่วนราชการเทียบเท่าคณะการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้เชิญ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เข้าร่วมประชุมเป็นเกียรติ และมีผู้บริหารของทั้งสามมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นตัวแทนเข้าร่วมเพื่อติดตามการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีเพิ่งเห็นชอบให้เพิ่มส่วนราชการเทียบเท่าคณะ โดยเรียนเชิญ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นเกียรติเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน โดยมี ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตลอดจนผู้บริหารของทั้งสามมหาวิทยาลัย และผู้บริหารของ อว. เข้าร่วมประชุมพล.อ.ดาว์พงษ์ องคมนตรี ได้กล่าวชื่นชมที่ รมว.อว. ได้รายงานว่า คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2566...

null