สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

รพ.ศรีสะเกษ เปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตร หลังพบอัตราการเกิดเด็กลดลง

news - 2023-12-05 02:08

รพ.ศรีสะเกษ เปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตร หลังพบอัตราการเกิดเด็กลดลง

วันที่ 30 พฤศจิกายนที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ จัดตั้งคลินิกส่งเสริมการมีบุตรเพื่อเผยแพร่สาระและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการมีบุตร มีบริการดังนี้: การวางแผนครอบครัว, การประเมินและเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์, การรักษาโรคสาเหตุ, การกระตุ้นไข่และเหนี่ยวนำการตกไข่, การใช้อสุจิเข้าโพรงมดลูก (IUI : Intrauterine insemination) เป้าหมายของคลินิกคือการช่วยเพิ่มจำนวนเด็กที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากประชากรวัยทำงานและเด็กกำลังมีสัดส่วนลดลง ในขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุกำลังเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจและค่านิยมการมีบุตรที่เปลี่ยนไป

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตร รพ.ศรีสะเกษ โดยมี นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เนื่องจากประชากรวัยทำงานและเด็กกำลังมีสัดส่วนลดลงเพราะเด็กเกิดน้อยลงมาโดยตลอด ในขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุกำลังเพิ่มขึ้นตลอดเวลา สาเหตุหลักมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ และค่านิยมการมีบุตรที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้โรงพยาบาลมีคลินิกส่งเสริมการมีบุตร โรงพยาบาลศรีสะเกษได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดตั้งคลินิกส่งเสริมการมีบุตร (Fertility clinic) ขึ้นโดยมีการให้บริการดังนี้

  • การให้คำปรึกษาเรื่องการมีบุตร
  • การวางแผนครอบครัว
  • ประเมินและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์
  • การประเมินสาเหตุ สืบค้นเพื่อหาสาเหตุภาวะมีบุตรยากเบื้องต้น
  • การรักษาโรคที่เป็นสาเหตุ
  • การกระตุ้นไข่และเหนี่ยวนำการตกไข่
  • การฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูก (IUI : Intrauterine insemination)

#คลินิกส่งเสริมการมีบุตร #สาเหตุการเกิดเด็กลดลง #โรงพยาบาลศรีสะเกษ